Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1.  Udělujete tímto souhlas společnosti eShopSystem s.r.o., se sídlo náměstí Přátelství 1518, Praha 10, 10200, IČ: 24764493, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městkého soudu v Praze, oddíl C, vložka 172423 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

 

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je a je nutné zpracovat za kontaktování možné spolupráce, účel plnění smlouvy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.

 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.